Sosyal Medya Pazarlamasında Yeni Sosyal Ağların Önemi

Sosyal Medya Pazarlamasında Yeni Sosyal Ağların Önemi

/ No Comment

Sosyal medya gün geçtikçe genişleyen ve kitlelerin her geçen gün daha fazla zaman geçirdiği bir platform halini aldı. Markalar için reklam ve pazarlama çalışmaları sosyal medyanın gücünü arttırdığı güne kadar geleneksel medyanın tekelindeydi. Geleneksel medya olarak adlandırılan gazete, dergi, televizyon gibi platformlara kitlelerin ilgileri azaldıkça ve sosyal medyanın markalar tarafından fayda sağlar nitelikte görülen özellikleri fark edildikçe aynı zamanda bu özellikler arttıkça, sosyal medya markaların pazarlama ve reklam amaçlı çalışmalarında büyük bir öneme sahip oldu. Artık neredeyse tüm markalar sosyal medyada aktif olarak çalışma yürütmek zorunda olduklarını ve bu çalışmaların geri dönüşlerinin oldukça yüksek olduğunu farkında.

Peki, her geçen gün yeni sosyal ağların ortaya çıktığı bu mecrada markaların bu sosyal ağları pazarlama ve reklam çalışmalarına dahil etmeleri gerekir mi? Bu soruyu cevaplamadan önce söylememiz gereken; elbette ki, markaların hedef kitlesinin yer almadığı sosyal ağlarda yer alması büyük bir fayda sağlamayacaktır. Ancak şu da unutulmamalıdır ki; sosyal medya devamlı suretle değişen ve yenilenen bir mecradır. Bu sebeple büyük ve avantajlarını kanıtlamış belli başlı sosyal ağların dışında varlığını yeni yeni ortaya koyan birçok sosyal ağında önemini hızla arttırmakta olduğu da görülmektedir. Ayrıca dinamik olarak değişim gösteren bir yapıya sahip olan sosyal medyada, ne zaman neyin popüler olabileceği önceden kestirilememektedir. Kitlelerin ilgisini çekecek bir olay ya da farklı bir özellik ile oldukça kısa bir zamanda yeni bir sosyal ağın büyümesi ve sosyal medya pazarlamasında etkili bir platform halini alması olasıdır.

Dijital çağ olarak adlandırılan bu yeni çağda kitleler yenilikleri seviyor. Ve yeni özellikler ile karşısına çıkan sosyal ağları hızla benimsiyor. Böylece bu ağların kullanıcı sayıları ve etkileri de hızla artıyor. Bu duruma son günlerden en güzel örnekler; Instagram, Vine, Tumblr, Snapchat ve Pinterest’ tir. Etkisi herkes tarafından bilinen, kullanıcı sayılarına bakıldığında ilk sıralarda yer alan ve bu yeni sosyal ağlara göre oldukça eski olan Facebook, Twitter ve Youtube markaların pazarlama çalışmalarında halen ilk tercihleri. Fakat doğru bir strateji ile ilerleyen markalar kullanıcı sayılarını ve etkileşim oranlarını hızla arttıran yeni sosyal ağlarda yer alıyor ve aktif bir çalışma içerisine giriyor. Bunu yapabilen markaların sosyal medya pazarlamasında rakiplerinin önüne geçerek daha başarılı olabileceği de net bir gerçektir. Sonuç olarak sosyal medya pazarlamasında esas amaç markanın hedef kitle ile iletişim ve etkileşim içerisinde olmasıysa, sosyal medyadaki yenilikleri ve gelişimi de takip ederek bünyesine dahil etmesi bir zorunluluktur diyebiliriz. Pazarlama çalışmalarında sosyal medyanın önemini farkına varmayan markalar için başarılı olamayacaklarını söyleyebilirken, sosyal medyada yenilikleri takip etmeyip bu yenilikleri bünyesine katmayan markalarında başarılı olamayacaklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.  

    Tag Cloud

Share with