Sosyal Medya İle Geleneksel Medya Arasındaki Farklar

Sosyal Medya İle Geleneksel Medya Arasındaki Farklar

/ No Comment

Dünyada yeni çağ olarak adlandırabileceğimiz şu dönemde markaların pazarlama ve reklam amaçlı çalışmaları iki medya üzerinde sürdürülmektedir. Bunlar; geleneksel medya ve dijital medyadır. Geleneksel medya gazete, dergi, televizyon gibi platformlarken dijital medyada Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin gibi sosyal ağlar, web siteleri, bloglar, forum siteleri gibi mecralardır. Son yıllarda geleneksel medyanın tekelinde görülen pazarlama ve reklam çalışmaları büyük bir hızla özellikle sosyal medyaya kaymaktadır. Geleneksel medya ve sosyal medyanın birleşen bazı noktaları olsa da aynı doğrultuda ilerliyor olsalar da ayrıldıkları birçok nokta vardır.

Geleneksel medya ile sosyal medyanın ayrıldığı en önemli nokta, iletişimdir. Sosyal medyada marka hedef kitlesi ile çift yönlü iletişim kurabiliyorken geleneksel medyada iletişim tek yönlüdür. Geleneksel medyada marka reklamını televizyon, gazete gibi mecralarda yayınlar ancak kullanıcıların markaya ulaşması neredeyse imkansızdır. Sosyal medyaya geldiğimizde marka sosyal hesaplarında reklam amaçlı paylaşımlarını gerçekleştirir, kullanıcılar bu mecralarda yorumları ile markaya rahatlıkla ulaşır ve markadan cevap alabiliyor. Öyle ki markaların geleneksel mecralarda ki soru ve yorumlarını da sosyal medya üzerinden ilettiklerini gözlemleyebiliyoruz.

Sosyal medyada marka hedef kitle belirleyebiliyor. Geleneksel medyada marka reklamı hedef kitle dışında televizyon izleyicileri ya da gazete okuyucularının tümüne hitap eder. Geleneksel medyada büyük bir kitle söz konusuyken sosyal medyada hedef kitle belirlenerek bu kitle üzerinde reklam ve pazarlama çalışmalarını yürütmek markaya geri dönüşüm olarak daha başarılı fayda sağlayabiliyorlar.

Geleneksel medyada marka bilinirliği olan ve büyük ölçekli markaların reklamları yayınlanır. Sosyal medyada ise küçük ya da orta ölçekli markalar tüm sosyal medya hesaplarında yer alarak marka bilinirliliklerini arttırabiliyor. Ayrıca reklam ve pazarlama çalışmalarını geleneksel medyaya oranla daha küçük bütçeyle gerçekleştirebiliyorlar.

Sosyal medyada paylaşım özelliği ve aktif kullanıcılar ile yayılma hızlı ilerler. Geleneksel büyük bir kitle üzerinde algı oluşturma gücüne sahipken sosyal medyanın büyük kitleler üzerinde oluşturacağı algının çok hızla yayılması ile ön plana çıkar. Bu durumda geleneksel medyanın popülerliğini yitirerek yerini sosyal medyanın alıyor olması etkili olmuştur.

Geleneksel medyada yürütülen çalışmalar bir seferliktir, sosyal medya daki çalışmalar ise anlık güncellenebilir. Herhangi bir durumda anında müdahale etme şansı geleneksel medyada yok denecek kadar azdır. Bu sebeple marka ile ilgili bir kriz anında sosyal medya daha avantajlı fakat doğru müdahale edilmediği noktada oldukça riskli bir platformdur.

Geleneksel medya ile sosyal medyanın reklam ve pazarlama amaçlı ayrıldığı bu noktalar ile günümüzde sosyal medyanın daha avantajlı bir hal almıştır. Bunun yanında ilerleyen zamanlarda sosyal medyanın kullanıcı kitlesini daha büyüterek etkisini arttıracağı da rahatlıkla söylememiz mümkündür. Bu sebepledir ki büyük, orta ve küçük ölçekli tüm markalar sosyal medyada yer alıyor ve önceleri geleneksel medya üzerinde yürüttükleri tüm çalışmaları sosyal medyada kaydırıyorlar.

Share with