Sosyal Medya Geleneksel Medyanın Yerini Alacak Mı?

Sosyal Medya Geleneksel Medyanın Yerini Alacak Mı?

/ No Comment

Dünya üzerinde ve ülkemizde sosyal medya kullanımı hız kesmeden artışını sürdürüyor. Üstelik sosyal medya kullanıcılarının aktif olma oranları da bu artışla doğru orantılı olarak yükselişini devam ettiriyor. Bu oranlara bakıldığında akıllara sürekli gelen bir soru karşımıza çıkıyor; Sosyal medya geleneksel medyanın yerini alacak mı? Kısa bir vadede sosyal medyanın tamamen geleneksel medyayı ele geçirmesi ya da ortadan kaldırması elbette ki mümkün değil. Bu durumun da sosyal meydanında bir nevi geleneksel medyadan besleniyor olmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, geleneksel medya için günümüzde büyük bir rakip haline geldiğini ve aynı zamanda gelecekte bu rekabetin galibinin, yeni medya olarak da bilinen dijital ve özellikle de sosyal medyanın olabileceği de oldukça yoğun düşünülmektedir.

Sosyal medya varlığını paylaşımlar ile sürdüren bir mecra olarak günümüzde halen geleneksel medyanın konularından yaralanmaktadır. Kullanıcıların geleneksel medyayı takip ederek sosyal medyaya taşıdığı konular dinamik ve değişen bir yayılım ile devam ettirilmektedir. Ancak günümüzde sosyal medyanın tercih edilmesinde etkili olan; çift taraflı iletişim, geleneksel reklamlara oranla daha düşük bütçeler, hızlı yayılma gücü gibi birçok özellik ile geleneksel medyaya büyük darbeler vurduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde şöyle bir gerçek var ki, geleneksel medya araçlarından gazete ve dergilerin yerini bilgi içerikli web siteler ve online gazeteler, posta ve faksın yerini e-mailller, radyoların yerini Youtube, Dailymont gibi siteler ele geçiriyor. Geleneksel medyanın en önemli platformu olan televizyon ise dijital ortamlara taşınıyor aynı zamanda da televizyon karşısında saatlerini geçiren büyük kitleler bu zamanlarını Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağlarda geçiriyorlar. Son yıllarda hedef kitlesinin sosyal mecralarda yer aldığını ve bu mecralarda düzenledikleri reklam ve kampanya çalışmalarının etkilerini farkına varan büyük ölçekli markalar ya da geleneksel medyanın büyük reklam bütçelerine yetişemeyen küçük ölçekli markaların sosyal medyayı tercih ediyor. Tüm bu sebepler ışığında ve değişen sistem ile sosyal medyanın geleneksel medyayı alt edebilecek güce ilerleyen zamanlarda oldukça doğal ve olası bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Geleneksel medyanın reklam ile varlığını sürdüren bir mecra olduğunu da göz önüne aldığımızda markaların reklam ve pazarlama çalışmalarını, kampanyalarını sosyal medyaya kaydırıyor olması gelecekte sosyal medyanın büyük oranla gücü eline geçirecek bir mecra olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

İlerleyen zamanlarda sosyal medya geleneksel medyayı tamamen alt edebilir ya da büyük oranlarla gücü eline geçirebilir. Her iki durumda olası ve her iki durumda da markaların sosyal medyayı aktif, etkili ve doğru yöntemlerle kullanması gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda sosyal medya ile ilgili söyleyebileceğimiz net bir şey var ki; geleneksel medya için risk oluşturan bir mecra olmaktan daha ileri gitmiş durumdadır. Günümüze kadar gelen süreçte ki değişimler gelecekte olabileceklere bir sinyal niteliği taşımaktadır.

Share with