Sosyal CRM Nedir?

Sosyal CRM Nedir?

/ No Comment

Müşteri İlişkileri Yönetimi markaların başarıya ulaşmasında kullanılan oldukça etkili bir yöntem olması sebebiyle, özenle üzerine durduğu bir çalışmadır. Sosyal medyanın hızla yaygınlaşması ile hedefi müşteri ile iletişim kurmak olan CRM çalışmalarının sosyal mecralara kaymasına sebep olmuştur. Geleneksel CRM tek yönlü iletişim ile devam ettirilirken, Sosyal CRM’ de tam aksine çift yönlü iletişim kurulmaktadır. Geleneksel CRM’ in tamamen ortadan kalkması gibi bir durumdan bahsedemeyiz fakat CRM çalışmalarında Sosyal Medya’ nın aktif ve daha avantajlı kullanılarak bir adım öne geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Artık markalar hızla Sosyal CRM’ i pazarlama çalışmalarının bünyesine katmaktalar.

Nedir bu Sosyal CRM? Sosyal CRM, marka gücünüzü arttırmak ve marka ile ilgili oluşabilecek sorunların oluşmasını engellemek ya da büyümemesini sağlamak için sosyal medyada yapılan müşteri ilişkilerinin tamamıdır. Sosyal CRM’ e önem veren bir marka oldukça fazla avantajlar kazanmaktadır. Sosyal CRM’ in avantajları nelerdir?

·         Müşterilerinizin isteklerini rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bugüne kadar yaptığınız pazarlama stratejileri ve kampanyaları hakkında bu doğrultu da veri toplayabilirsiniz.

·         Sosyal medyada çift yönlü bir iletişim ile müşteriniz ile iletişiminizi sürdürebilirsiniz. Böylece müşterinizi dinlerken, olumsuz düşüncelerini nötrleştirmek ya da olumlu bir hale getirmek gibi bir avantaja sahipsiniz.

·          Sosyal medyadan markanızla ilgili verileri toplayarak analizler yaparsınız. Böylece pazarlama stratejileriniz de doğru ve yanlışlarınızı farkına vararak, daha başarılı bir yol haritası çizebilirsiniz.

·         Müşterileriniz ile iletişimi güçlendirerek sadık bir müşteri kitlesi oluşturabilirsiniz. Kendisine değer verildiğini, sorunlarına çözüm arandığını gören müşteri markanızın sadık bir savunucusu halini bile alabilir. Markanızı çevresine tavsiye eden, memnuniyetini çeşitli platformlarda dile getiren bir müşteri kitlesini hangi marka istemez ki.

·         Özellikle sosyal medyada müşterileri dinlemek, düşüncelerini öğrenmek olası kriz anlarını engelleyebilmek ya da büyümesini önlemek için çalışma yapılması gereken bir platformdur. Sosyal CRM’ de müşteri düşüncelerini devamlı surette dinleyen iletişim halinde olunması ile bu durumda bir adım öndedir diyebiliriz.

Günümüzde sosyal mecralarda yer almayan marka neredeyse hiç kalmamışken, bu markaların Sosyal CRM çalışmaları içerisine girmiş olmamaları da imkansız niteliktedir. Sosyal medyada doğru ve iyi bir stratejiye sahip olmayan markaların bu platformlarda tutunamayacakları bir gerçektir. Öyleyse iyi bir sosyal medya stratejisinin en önemli ayağı olan müşteri ilişkilerini sağlayan Sosyal CRM çalışmalarını da göz ardı etmesi markaya büyük ölçülerde olumsuz etkilerinin olacağı da bir gerçektir. Pazarlamanın her aşamasına ışık tutam müşteri ilişkileri, müşteri ile iletişim halinde olmak, veri toplama, analizler gerçekleştirmek markaların öncelikli çalışmaları arasında yer almalıdır. Şunu da unutmamalısınız ki; ancak iyi ve profesyonel bir şekilde yürüttüğünüz takdirde Sosyal CRM çalışmaları ile markanızın başarıya ulaştırabilirsiniz. 

Share with